Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hanteringsanvisningarna

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Hanteringsanvisningarna är en utbyggnad av redovisningsplanen och innehåller anvisningar för hur myndighetens samtliga handlings- och informationstyper ska hanteras.

Hanteringsanvisningarna kopplar redovisningsplanens processer till de handlingstyper som skapas i processerna. Alla handlings-/informationstyper hos myndigheten ska ingå, både de som ska bevaras och de som kan gallras.


En stor och komplex myndighet kan behöva dela upp hanteringsanvisningarna så att varje avdelning inom myndigheten har varsin del. Rådfråga gärna Regionarkivet om vad som är mest lämpligt för din myndighet.


Använd Regionarkivets mall hanteringsanvisningar Excel, 18 kB.. I mallen finns filter så att det går att sortera uppgifterna. Vill du exempelvis bara se uppgifter som ingår i processgruppen personal kan det enkelt tas fram via filtreringen.