Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Myndighetens redovisningsplan

Varje myndighet ska ta fram en egen redovisningsplan som ska utgå från Standardredovisningsplanen Region Stockholm, verksamhetsområdena och processgrupperna får dock inte ändras eller tas bort.

Redovisningsplanen skapas genom att myndighetens processer läggs in under de processgrupper där de hör hemma. 


Exempel


Så här förhåller sig Standardredovisningsplanen Region Stockholm till den egna redovisningsplanen:

Standardredovisningsplanen

- lika för alla myndigheter

Processer

- definieras av varje myndighet individuellt

Verksamhetsområde

Processgrupp

Processer

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Leda, styra och organisera ekonomifrågor (lokal strategisk planering)2.1.2 Hantera ekonomiuppföljning2.1.3 Hantera löpande ekonomiredovisning2.1.4 Hantera försäkringar2.1.5 Hantera bidrag och fonder


2.2 Forskning och utbildning

2.2.1 Driva/delta inom forskning/innovation2.2.2 Hantera forskningsmedel2.2.3 Anordna och hålla utbildningar


2.3 Försörjnings-tjänster

2.3.1 Köpa in och beställa varor och tjänster2.3.2 Hantera fastigheter, lokaler och inventarier2.3.3 Hantera och underhålla fordon


Ta hjälp av Regionarkivet om det uppstår svårigheter med att placera processerna i processgrupperna.


I normalfallet delas processgrupperna in i processer, men det är inte obligatoriskt. För små myndigheter kan det vara tillräckligt med verksamhetsområden och processgrupper. I en stor och komplex myndighet kan processerna delas in i delprocesser. Redovisningsplanen får då en fjärde nivå.


Exempel


Redovisningsplan med delprocesser:

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

Delprocess

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Hantera

löpande redovisning

2.1.1.1 Hantera fakturor
2.1.1.2 Hantera bokföring