Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Samråd om VIR

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Varje gång en ny version av redovisningsplanen tas fram ska den samrådas med Regionarkivet innan den tas i bruk.

Hanteringsanvisningar, systemförteckning och arkivbeskrivning som tas fram för första gången ska också samrådas. Samråd är inte nödvändigt när ändringar görs inom ramen för samma version, se avsnitt Versionshantering och ändringshantering.