Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Systemförteckningen

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Systemförteckningen är en lista över de IT-system där myndigheten har information (är informationsägare). I systemförteckningen kopplas informationen i systemen ihop med de processer där informationen finns, vilket hjälper myndigheten att ha kontroll över sin samlade information.

Systemförteckningen ska innehålla både system som är i bruk och system som inte används hos myndigheten och ska avvecklas. Kontorssystem som ingår i den regiongemensamma IT-plattformen (t.ex. system i Office-paketet och Skype), behöver inte redovisas i förteckningen.


Förteckningen ska förutom namn på systemen innehålla uppgifter om systemägare, informationsägare, tidsperiod med mera. Systemförteckningen ska upprättas enligt Regionarkivets mall systemförteckning VIR Excel, 14.4 kB..