Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ändringar i hanteringsanvisningar och systemförteckning


Hanteringsanvisningarna ska ändringshanteras när

  • en process tillkommer eller avslutas – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/process


  • en handlingstyp tillkommer eller utgår ur en process – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/handlingstyp


  • uppgifter om handlingstyper ändras, till exempel förvaring, sekretess och gallring.


Systemförteckningen ska ändringshanteras när

  • ett system avslutas eller införs
  • uppgifter om systemet ändras.