Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nyhetsbrev från Regionarkivet

I årets sista nyhetsbrev Länk till annan webbplats. kan ni läsa om bland annat förenklade regler för leveranser av pappershandlingar, uppdatering av bevarande- och gallringsplan för information inom forskningsverksamhet samt den digitala utställningen ”Myter och mysterier”.

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev.

Senast uppdaterad den