Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Uppdaterad bevarande- och gallringsplan

Med anledning en ny EU-förordning har Regionarkivet uppdaterat bevarande- och gallringsplan för information inom forskningsverksamhet Pdf, 273.3 kB.. Planen gäller från och med 1 februari 2023.

En ny handlingstyp – läkemedelsstudier – har lagts till, planens inledning har också utökats med ett avsnitt om läkemedelsstudier.

 

Under en övergångsperiod som sträcker sig från den 1 februari 2023 till den 31 januari 2025 kommer två uppsättningar av regler att gälla för läkemedelsprövningar. För läkemedelsprövningar som påbörjas innan 31 januari 2023 enligt EU direktiv 2001/20/EG, ska forskningshandlingar arkiveras i 10 år. För läkemedelsprövningar som påbörjas efter 1 februari 2023 enligt EU-förordning EU 536/2014, ska forskningshandlingar arkiveras i 25 år.


Bevarande- och gallringsplanen hittar du under Bevara och gallra. Den uppdaterade planen är även sökbar i vår sökfunktion för bevarande- och gallringsregler.

Senast uppdaterad den