Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

Vårens utbildning i informationshantering och arkiv är öppen för anmälan

Vårens kurstillfälle är den 1 juni kl 9:00-12:00 i Skärgårdssalen i Landstingshuset. Välkommen att anmäla dig!

Senast uppdaterad den