Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

Vårens utbildning i informationshantering och arkiv är öppen för anmälan

Kurstillfället är den 22 april kl 13:30-15:30 på Teams. Välkommen att anmäla dig!

Senast uppdaterad den