Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ betyg

Vissa ärenden kan ha upp till fyra veckors väntetid innan sökning i arkiven

Söker du äldre information från Region Stockholm har du kommit rätt.


Regionarkivet förvarar bara betygskopior från skolor som Stockholms läns landsting har haft ansvar över, till exempel vårdgymnasium och naturbruksgymnasium.


Söker du betygskopia från kommunal skola/gymnasium får du kontakta kommunarkivet för den aktuella kommunen. För Stockholm stad är det Stockholms stadsarkiv Länk till annan webbplats. som förvarar betyg.


Originalbetyget lämnades ut vid examen och det som kan lämnas ut idag från Regionarkivet är en kopia av skolans betygskatalog.

Betygskatalogen är skolans originalhandling och underlag för det samlade betygdokumentet.

Laddar formulär...

Senast uppdaterad den