Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hanteringsanvisningar

Hanteringsanvisningarna är en påbyggnad av redovisningsplanen och innehåller anvisningar för hur myndighetens samtliga handlings- och informationstyper ska hanteras.

Hanteringsanvisningarna kopplar redovisningsplanens processer till de handlingstyper som skapas i processerna. Alla handlings-/informationstyper hos myndigheten ska finnas med i hanteringsanvisningarna, både de som ska bevaras och de som kan gallras.