Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hanteringsanvisningar

Hanteringsanvisningarna är en påbyggnad av redovisningsplanen och innehåller anvisningar för hur myndighetens samtliga handlings- och informationstyper ska hanteras.

Hanteringsanvisningarna kopplar redovisningsplanens processer till de handlingstyper som skapas i processerna. Alla handlings-/informationstyper hos myndigheten ska finnas med i hanteringsanvisningarna, både de som ska bevaras och de som kan gallras.