Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Ordna och förvara pappershandlingar

Handlingar på papper ska förvaras i godkända arkivlokaler eller arkivskåp, se avsnittet Arkivlokaler. Åtkomsten till handlingarna ska vara kontrollerad.

I den dagliga verksamheten kan handlingar förvaras i pärmar, hängmappar, plastfickor eller vara sammanhållna av gem. När handlingarna inte längre används ska de ordnas och läggas i arkivgodkänd förvaring, dvs. aktomslag och arkivboxar.