Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fynd i arkivet

Regionen förknippas ofta med vårdfrågor, men regionen behandlar även frågor som rör och har berört områden som folkbildning, jakt, fiske, regional-planering, slöjd, sociala verksamheter, rättshjälp och kultur.

Arkiv för forskning

Är du intresserad av att använda de arkiv som finns hos oss för forskning är du välkommen att kontakta oss. Ett levande arkiv är ett arkiv som används och skapar ny kunskap!

Klipp från våra arkiv

Varför bedrev man folkhögskolor inom landstinget? Och vilken vård fick barn med funktionsnedsättning i Sverige runt förra sekelskiftet? Läs mer om detta i våra artiklar som producerats med källmaterial ur våra arkiv:

Senast uppdaterad den