Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

GDPR och arkiv

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) för samtliga länder inom EU. I samband med det upphör personuppgiftslagen att gälla. GDPR kompletteras med en svensk dataskyddslagstiftning som beslutats av riksdagen under våren 2018.

En allmän princip i GDPR är att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta innebär att arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningen och forskningens behov har företräde framför GDPR.