Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hantering av diarieförda ärenden vid verksamhetsövergång

Vid en verksamhetsövergång inom Region Stockholm, där diariet påverkas, ska samtliga ärenden avslutas i den ”gamla” myndighetens diarium. Om ärendet sedan ska fortsätta i den ”nya” myndigheten ska en hänvisning göras så att det framgår var ärendet hädanefter handläggs.

I den nya myndigheten ska de ärenden som överförts diarieföras på nytt, lämpligen med en hänvisning till diarienumret i den gamla myndighetens diarium. Se även Vägledningens avsnitt Verksamhet flyttas inom regionen.

Vid bolagisering eller övergång till enskilt organ ska samtliga diarieförda ärenden avslutas och levereras till Regionarkivet inom tre månader. I övrigt se Vägledningens avsnitt om Verksamhet flyttas till annan huvudman.