Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Systemförteckning

Systemförteckningen är en lista över de IT-system där myndigheten förvarar information. I systemförteckningen kopplas informationen i systemen ihop med de processer där informationen finns, vilket hjälper myndigheten att ha kontroll över sin samlade information.

Systemförteckningen ska innehålla både system som är i bruk och system som inte längre används hos myndigheten. Kontorssystem som ingår i den regiongemensamma IT-plattformen (t.ex. system i Office-paketet), behöver inte redovisas i förteckningen.


De uppgifter som är obligatoriska i systemförteckningen framgår av mallen för systemförteckning.