Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Arkivbeskrivning

Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv. Syftet med arkivbeskrivningen är att beskriva arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har gjorts under åren och hur det har påverkat arkivet. Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur myndigheten har förändrats och hur informationen kan eftersökas. Det är viktigt att arkivbeskrivningen uppdateras kontinuerligt.

Arkivbeskrivningens omfattning bör anpassas efter myndighetens storlek, organisationens komplexitet och mängden handlingar/information.