Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Dokumentera

Fotografier tappar mycket av sitt värde om det inte finns någon information/metadata om dem, t ex. fotograf, motiv och fototid. Fotografierna ska därför registreras i ett bildregister och förvaras ordnade.

Regionarkivet har tagit fram en mall till register för verksamhetsfotografier Excel, 31.8 kB. för den information och metadata som ska registreras om varje fotografi i ett fotoregister eller en databas.


Verksamhetsfotografier omfattas i de flesta fall av bestämmelserna i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är alltid fotografen som har den så kallade ideella rätten. Fotografens namn, i de fall det är känt, ska alltid publiceras tillsammans med fotografiet. Den ekonomiska rätten, det vill säga rätten att använda fotografiet i olika sammanhang kan förhandlas till någon annan än fotografen, t ex. till arbetsgivaren.