Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Dokumentera

Fotografier tappar mycket av sitt värde om det inte finns någon information/metadata om dem, t ex. fotograf, motiv och fototid. Fotografierna ska därför registreras i ett bildregister och förvaras ordnade.

Regionarkivet har tagit fram en mall till register för verksamhetsfotografier Excel, 31.8 kB. för den information och metadata som ska registreras om varje fotografi i ett fotoregister eller en databas.


Verksamhetsfotografier omfattas i de flesta fall av bestämmelserna i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är alltid fotografen som har den så kallade ideella rätten. Fotografens namn, i de fall det är känt, ska alltid publiceras tillsammans med fotografiet. Den ekonomiska rätten, det vill säga rätten att använda fotografiet i olika sammanhang kan förhandlas till någon annan än fotografen, t ex. till arbetsgivaren.