Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Lagringsmedia

USB-minnen, CD-R och DVD-R-skivor, externa hårddiskar, videoband, kassetter och disketter får inte användas för långtidslagring av information. Regionarkivet tar inte emot information på ovan nämnda lagringsmedia för långtidslagring.

För långtidslagring ska informationen i första hand bevaras på lagringstekniker för säker informationsförvaring, tex. SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage), magnetmedia (bandbaserade lagringssystem) eller i undantagsfall, efter samråd med Regionarkivet, skrivas ut på papper.