Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ patientjournal privat

Söker du patientjournaler till och med 2009 från Region Stockholm har du kommit rätt.

 

Har du vårdats hos privata vårdgivare som till exempel Capio, Prima eller Praktikertjänst, vänder du dig till den mottagningen du varit hos för att få din patientjournal.


En avgift kan komma att tas ut. Läs mer om våra avgifter här.

Vissa ärenden kan ha upp till fyra veckors väntetid innan sökning i arkiven

Laddar formulär...

Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

Är du osäker eller vill ha andra handlingar än de som nämns fyll i fältet ”Andra handlingar" i beställningsformuläret.

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista
 • Ambulansjournal
 • Sjuksköterskans anteckningar

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

1. Har du glömt vilket sjukhus/vårdinrättning du besökt?

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur Gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholms.

Begär ett utdrag ur Gemensamt vårdregister

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt. Begäran ska också vara undertecknad av dig.

Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning av patientjournal?

På landstingsarkivet kan vi inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

2. Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

Senast uppdaterad den