Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Värt att veta om oss

1000 år - så länge ska handlingarna i Regionarkivet som minst förvaras för framtiden. För att kunna göra det krävs en speciell miljö och varsam hantering. I arkivet förvaras protokoll och beslut från politiska möten, kartor över tunnelbanesystemet, patientjournaler, skolbetyg och mycket mer. Arkivet är till för dig som invånare och du kan enkelt ta del av dess innehåll.

Filmen är producerad av Region Stockholms pressavdelning.

Ytor och klimat i arkivlokaler

Våra lokaler

På Regionarkivet finns olika typer av lokaler för förvaring av bland annat pappershandlingar och mikrofilm, en datalagringshall för elektroniska handlingar, ett patologarkiv och två frysrum för förvaring av biologiska prover. Arkivlokalerna omfattar totalt 5 500 kvadratmeter.

Klimat

 • Pappersarkiv: 18 grader Celsius +- 2 grader med en relativ fuktighet på 30-40 %
 • Klimatarkiv: 12 grader +- 2 grader med en luftfuktighet på 30 %
 • Patologarkiv: 16 grader Celsius +- 2 grader med en relativ fuktighet på 30-40 %
 • Frysrum: minus 20 grader Celsius

Så mycket får plats

 • Pappersarkiv: cirka 132 500 hyllmeter handlingar
 • Klimatarkiv: cirka 2 400 hyllmeter
 • Patologarkiv: cirka 7 000 hyllmeter
 • Frysrum: upp till 900 000 provrör beroende på provrörens storlek

Unika arkiv

De äldsta biologiska proverna som vi förvarar är från 1936 och kommer från Sabbatsbergs sjukhus. Det som förvaras är framförallt vävnadsprover från cancerpatienter.


Våra mest kända arkiv kommer från Stockholms stora mentalsjukhus såsom Beckomberga sjukhus, Långbro sjukhus och Rålambshovs sjukhus.


Bland våra rariteter finns Hermann Görings journal från 1920-talet, då han var inlagd på en psykiatrisk avdelning vid Katarina sjukhus.

Vi tillhandahåller en tjänsteplattform för långtidsförvaltning av information, SLL e-arkiv.

Informationen struktureras och levereras enligt en fastlagd leveransspecifikation:

 

 • Fastlagd informationsmodell och struktur för långtidslagring
 • Stöd för informationsverifiering
 • Definierat arkivformat

 

Vi följer OAIS Referensmodell ISO 14721:2012. Denna internationella standard definierar en referensmodell för Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) som:

 

 • utgör ett ramverk av modeller för ökad förståelse för långsiktigt bevarande och tillhandahållande av information
 • innehåller konceptuella beskrivningar av processer, funktioner, roller och datamodeller för arkivinformationssystem
 • är ett effektivt verktyg för alla organisationer som behöver etablera ett arkivinformationssystem
  tillhandahåller en terminologi för att beskriva och jämföra arkivinformationssystem, dess strategier, arkitektur och tekniker
 • ger grunderna för datamodellering av arkivinformation och hur denna kan förändras
  över tid.

Våra ärenden

Under 2023 fick vi in 11 374 ärenden gällande utlämnande av allmän handling. Den vanligaste beställningen är för att ta del av journaler.

Vi är ett 40-tal medarbetare. Vi har befattningar som arkivarier, administratörer, handläggare och enhetschefer.

Senast uppdaterad den