Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Dokument- och informationshantering i EU-projekt

Ett EU-projekt omfattas av ett regelverk bestående av ett ramverksprogram, ett program och en eller flera fonder. För att vara säker på vilka regler som gäller för dokumentationen måste projektansvarig veta vad det är för projekt som drivs, vilket program det ingår i, vilken fond som gäller och om det finns andra specifika avtal.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens förordningar finns mer att läsa om vilka bestämmelser som gäller för de olika EU-fonderna. I ett EU-projekt ska man ta hänsyn till nationell och internationell lagstiftning samt EU-specifika och lokala föreskrifter och förordningar, till exempel Tillväxtverkets författningssamling (TVFS), Svenska ESF-rådets föreskrifter samt EU:s förordningar/regler för respektive fond och/eller program.