Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Bibliotek

Forskarsal och bibliotek

I vår forskarsal kan du läsa handlingar i original. Du kan också få kopior av handlingar mot en avgift. Biblioteket är ett referensbibliotek och du kan låna böcker att läsa i forskarsalen.

Sök böcker Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta innan du besöker oss

Du som redan har ett ärende hos oss och vill komma till arkivet för att hämta kopior eller läsa dina handlingar på plats, hör av dig till oss och boka en tid för det med din handläggare.


Vi har fyra platser i forskarsalen och genom att boka tid hjälper du till att undvika trängsel.


En del handlingar kan du inte ta del av direkt. Det gäller till exempel patientjournaler där vi först behöver göra en sekretessprövning och menbedömning. Du kan också behöva lämna in kompletteringar som samtycken innan handlingarna kan lämnas ut. Därför är det alltid bäst om du beställer de handlingar som du vill ha innan ditt besök, så kontaktar handläggaren dig och bokar en tid som passar. Du beställer dina handlingar enkelt via våra e-tjänster.

Hitta i arkiven

Innan ditt besök kan du själv pröva att söka efter arkiv och arkivhandlingar. I Nationell arkivdatabas (NAD) Länk till annan webbplats. kan du söka i de arkiv som vi har på Regionarkivet.

Biblioteket

Vårt bibliotek är ett referensbibliotek. Du kan inte låna hem böcker från biblioteket, men du kan låna till forskarsalen och läsa på plats hos oss.

 

I vårt bibliotek hittar du litteratur om arkiv- och informationsvetenskap, om juridik inom offentlig förvaltning och medicinhistoria. Den medicinhistoriska litteraturen beskriver bland annat vården i Stockholmsområdet i ett historiskt perspektiv.

 

Här hittar du också tryckta källor som landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens protokoll med handlingar.

Senast uppdaterad den