Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Märkning av askar

Skriv med blyertspenna på asken. Exempel på märkning:

Exempel på märkning av askar
Exempel på märkning av askar

Organisatorisk tillhörighet:

Stockholms läns landsting/Region Stockholm

Arkivbildare:

ABC-nämnden

Serie:

Fotografier

Format:

S/V = Svartvita fotografier

Storlek:

A4

Bildnummer:

1-22

Seriesignum och löpnummer:

F7:1