Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Riktlinje för informationshantering och arkiv

Inom Region Stockholm finns en riktlinje för informationshantering och arkiv som är beslutad av fullmäktige. Riktlinjen redogör för de skyldigheter som regionens verksamheter har för vården av sin information och sina arkiv.

Till Region Stockholms verksamheter räknas även de aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Riktlinjen är även den arbetsinstruktion som arkivmyndigheten (kulturnämnden) och Regionarkivet arbetar utifrån.

Senast uppdaterad den