Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Principen om ändamålsbegränsning

Insamling av personuppgifter ska vara begränsad till att omfatta ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna får inte behandlas för något annat ändamål än det avsedda.

När en myndighet bevarar allmänna handlingar enligt arkivlagen sker det för ett arkivändamål av allmänt intresse. En sådan behandling strider inte mot principen om ändamålsbegränsning.