Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Så är vi organiserade

Regionarkivet består av enheterna Arkiv- och informationsförvaltning, Svar samt Informationsstyrning och tillsyn. All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska levereras till oss för slutarkivering.

Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen Länk till annan webbplats. inom Region Stockholm Länk till annan webbplats.. Vi är ca 40 medarbetare varav de flesta arbetar i våra lokaler på Björnkullavägen i Flemingsberg.

Arkiv- och informationsförvaltning

Arkiv- och informationsförvaltning har i uppdrag att ta ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen hos Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia. Enheten ansvarar för krav, funktioner, tjänster och processer som bestämmer hur regionens arkiverade information ska bevaras över tid.

Svarsenheten

Vi svarar på frågor om informationen som vi förvarar. Vi söker reda på, tar fram och lämnar ut information till allmänhet, vårdverksamheter, forskare, myndigheter och näringsliv.

Informationsstyrning och tillsyn

Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för att regionens information ska hanteras på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Vi tar fram styrande dokument, utbildar och ger råd och stöd till myndigheterna inom området informationshantering. Vi följer upp regionens informationshantering genom samrådsärenden och inspektioner av dokumenthantering och arkivvård.

Senast uppdaterad den