Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ansvar för informationsredovisningen

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Varje myndighet ska utse minst en person som har ansvar för informationsredovisningen. Om ingen utsetts är det arkivansvarig som har ansvaret.

Den som ansvarar för informationsredovisningen bör ha goda kunskaper om arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Informationsredovisningsansvarig ska se till att:

  • Hålla VIR uppdaterad och se till att de olika delarna (redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen) uppdateras
    och versionshanteras. I det ingår att regelbundet se över om förändringar skett i verksamheten som påverkar informationsredovisningen.

 

  • Hålla VIR tillgänglig för den egna myndigheten och för andra myndigheter inom
    Region Stockholm samt för allmänheten.

 

  • Hålla sig informerad om informationshanteringen inom regionen, till exempel om uppdateringar av regionens generella bevarande- och gallringsplaner.

 

Arkivansvarig ska informera Regionarkivet om vem/vilka som utsetts till informationsredovisningsansvarig och vid behov delinformationsredovisningsansvarig/a.