Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ansvar för informationsredovisningen

Varje myndighet ska utse minst en person som har ansvar för informationsredovisningen. Om ingen utses tilldelas arkivansvarig uppgiften att sköta informationsredovisningen. Den som ansvarar för informationsredovisningen bör ha goda kunskaper om arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Ansvarig för informationsredovisningen ska:

  • Uppdatera VIR med dess olika delar (redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen, arkivbeskrivningen och arkivförteckningen) regelbundet. I det ingår att bevaka om förändringar har skett som påverkar informationsredovisningen.

  • Tillgängliggöra VIR för den egna myndigheten och för andra myndigheter inom Region Stockholm samt för allmänheten.