Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Leveransspecifikationer

För en säker och långsiktig arkivering av digital information har Regionarkivet definierat och kravställt ett antal informationsmodeller och leveransspecifikationer som definierar en enhetlig och standardiserad informations- och metadatastruktur för arkivobjekt.

Regionarkivet tar enbart emot digital information i någon av format- och leveransspecifikationens definierade filformat och strukturer.


Vid leverans ansvarar respektive myndighet för att informationen är:


  • konverterad till ett av Regionarkivet kravställt filformat
  • mappad till rätt informationsstruktur för arkivering.


Regionarkivet förbehåller sig rätten att ta betalt för hantering och konvertering av digital information som inte uppfyller kraven för godkända leveransformat.