Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ritningar

Analoga ritningar kan vara ursprungligt analoga eller ursprungligt digitala. Dessa har ritats eller skrivits ut på papper, ritfilm och reprografisk film och ska tas om hand som övriga pappersburna handlingar.

Ritningar kan också hanteras i digitala format, antingen som skannade (digitaliserade) analoga ritningar eller helt i digital form.

Exempel på ritningar:

 

  • arkitektritningar
  • konstruktionsritningar
  • ritningar på olika teknikgrenar (luft, bygg, el och mark)
  • georitningar
  • fordonsritningar

 

Även skisser av arkitekter kan ha ritningskaraktär. Vissa ritningar kan ses som kartor, till exempel situationsplaner, utläggningsritningar, ritningar för ansvarsgränsdragning och ledningsritningar.