Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ordna

  • Vid ordningsarbete med fotografier ska bomullsvantar utan nubb användas.


  • Fotografier ska läggas i så kallade Vasa-askar. Storleken på askarna ska anpassas efter fotografiernas storlek.


  • Svartvita bilder ska inte blandas med färgbilder i samma ask.


  • Ett syrafritt papper ska läggas mellan varje fotografi.


  • Skriv fotografiets unika nummer i det högra hörnet på papprets långsida. Det är det papper som ligger under fotografiet som tillhör fotografiet. För att underlätta återsökning läggs nummersidan inåt i asken (se bild). Mellanläggspappret fungerar härmed som en koppling mellan fotografiet och fotoregistret.


  • Skriv alltid med blyerts.


Fyrflapskuvert eller syrafria aktomslag är godkända för långtidslagring. För förvaringsmedel av kartong för foto och film ska vissa villkor uppfyllas, se Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, (RA-FS 2015:4).

Gör så här 

Börja ordningsarbetet med att ett syrafritt papper läggs i botten på fotoasken. Fotografier ordnas ”nerifrån och upp”, det vill säga det lägsta numret ligger i botten av asken och högsta högst upp. Fyrflapskuvert läggs med flapparna nedåt. Används aktomslag ska de läggas med aktryggen/vikningen inåt i asken, det vill säga åt samma håll som numret skrivs.

Fotoask, skiss

Fotoask med fotopapper märkt med ett nummer. Fotografiet som ligger på pappret är fotografi 1234.