Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förvarad allmän handling

Handlingen ska, för att betraktas som allmän handling, vara förvarad hos myndigheten. Handlingen behöver inte fysiskt befinna sig hos myndigheten för att anses förvarad där.

IT-system anses förvarade hos myndigheten även om de rent fysiskt befinner sig på annan plats, till exempel om man har åtkomst till verksamhetssystem som förvaras på extern server.