Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Godkända skrivmaterial

Region Stockholm har beslutat att följa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt certifiering (RA-FS) 2006:4 och senare ändringar.

RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), testar och certifierar skrivmaterial så att de uppfyller arkivlagstiftningens krav. De produkter som uppfyller kraven får märkningen ”Svenskt arkiv”.

För produkter som inte är certifierade enligt RISE (till exempel åldersbeständigt papper), men som uppfyller kraven i arkivlagstiftningen, ska leverantören lämna en leverantörsförsäkran. Hur denna ska utformas framgår av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) 2012:8.

Har inköp av skrivmaterial inte följt regionens ramavtal bör en leverantörsförsäkran medfölja informationsredovisningen.