Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivens dag 2021: Röster i arkiven

Sedan 1998 har Arkivens dag arrangerats den andra lördagen i november med olika teman varje år. Regionarkivet uppmärksammar Arkivens dag Länk till annan webbplats. med en digital utställning, där åtta olika tolkningar av årets tema ingår.


I år är temat för Arkivens dag ”Röster i arkiven”. Regionarkivet i Stockholm har valt att lyfta fram några olika exempel på röster och röstlägen. Historiens röster i former av de politiker som format Stockholms politik genom åren. Folkets röster såsom de låtit när de frågat om råd eller när de protesterat mot politiska beslut. Röster som tystnat eller helt enkelt inte hörs längre.


Arkivgubben öppnar en arkivbox

Hur låter det i ett arkiv? Suset hörs från ventilationssystemet som ser till att temperatur och luftfuktighet håller jämn nivå. Det dova ljudet av kompakthyllor som rullas. En vagn med arkivboxar som flyttas till rätt hyllsektion.


Röster på andra medier än papper kan ibland vara svåra att uppfatta. Tekniken att spela banden finns inte, kvaliteten håller inte för arkivlagring. Det här är en fråga som blir allt mer aktuell i arkivsammanhang. Papper är inte längre det självklara lagringsmediet idag.


Informationen finns istället i elektroniska format. Hur kommer vi att få del av nutidens och dåtidens röster i arkivet i framtiden?

Senast uppdaterad den