Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Rutiner och ansvar för dokumentationen

Handlingar/information inom EU-projekt ska hållas ordnade och tillgängliga enligt samma krav som gäller för handlingar/information i andra projekt inom Region Stockholm.

Som projekthandlingar räknas alla handlingar/all information som kommer in till eller upprättas i ett projekt oavsett vilka media de är lagrade på. Information som ska bevaras ska förvaras hos projekthuvudmannen och bör löpande registreras i projekthuvudmannens diarium/ärendehanteringssystem.

Arbetsmaterial, underlag och kopior hanteras på annat sätt, till exempel i en molntjänst som alla projektets medlemmar har direkt tillgång till. Mer om hur projekthandlingar/information ska hanteras finns att läsa i Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Region Stockholm Pdf, 112.7 kB., (engelsk version finns, se styrdokument).