Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Inför leverans av barnhälsovårdsjournaler

Journaler upprättade hos privata BVC-mottagningar får inte skickas till Regionarkivet för arkivering.

Kontakta oss på 08-123 188 01 (måndag-fredag kl 9-12, 13-15) om du har frågor kring detta.

Skicka inte enstaka journaler, samla istället ihop flera och skicka ett par gånger om året. Om leveransen delas upp i flera paket, märk paketen 1 av 3, 2 av 3 osv. Skicka endast en reversal för varje leverans oavsett antal paket.


 • Plocka bort plast, gem och häftklamrar (undantag får göras för att hålla ihop lösa blad)
 • Rensa bort utskrifter från digitalt förda journaler. Utskrifter får endast bevaras i de fall tilläggsinformation gjorts på handlingen.
 • Inga skolhälsovårdshandlingar får ligga kvar i barnhälsovårdsjournalen
 • Sortera journalerna i personnummerordning
 • I de fall journalen består av lösa blad/papper ska ett tomt, helt vanligt A4-papper, vikas på mitten som en mapp runt journalen. Pappret används som avskiljare och gör det lätt att hålla journaler för olika patienter åtskilda från varandra
 • Packa journalerna på ett säkert sätt, så att de ligger bra och inte skadas under transporten
 • Fyll i reversalblanketten Pdf, 1010.2 kB. digitalt, skriv ut och lägg den tillsammans med journalerna. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till en person med kvarvarande anställning hos avsändaren anges på reversalen. Detta i fall vi behöver komma i kontakt med er.

Transport

Transporten till oss ordnar ni själva på något av följande sätt:

 • Region Stockholms internpost. OBS: Din organisation måste vara ansluten till denna för att kunna skicka internpost.
 • via rekommenderat brev/paket. Journaler omfattas av sekretess och ska därför inte skickas med vanlig post.
 • lämna in i vår reception
 • annan transport eller bud

Leverans på plats hos Regionarkivet

 • Anmäl/lämna leveransen i receptionen. Skrymmande och/eller tunga leveranser ska lämnas in på lastkaj 2.

Öppettider

Leveranser kan tas emot under receptionens öppettider, vardagar kl.09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Leveransadress

Björnkullavägen 14, 141 51 Huddinge

Postadress

Box 4151, 141 04 Huddinge

Vem kan jag kontakta gällande leveranser?

Ansvarig nås på telefon 08-123 188 01 (måndag - fredag kl 9-12, 13-15).

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter