Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Inför leverans av barnhälsovårdsjournaler

Journaler upprättade hos privata BVC-mottagningar får inte skickas till Regionarkivet för arkivering.

Kontakta oss på 08-123 188 01 (torsdagar kl. 10-12) om du har frågor kring detta.

Skicka inte enstaka journaler, samla istället ihop flera och skicka ett par gånger om året. Om leveransen delas upp i flera paket, märk paketen 1 av 3, 2 av 3 osv. Skicka endast en reversal för varje leverans oavsett antal paket.


 • Plocka bort plast, gem och häftklamrar (undantag får göras för att hålla ihop lösa blad)
 • Rensa bort utskrifter från digitalt förda journaler. Utskrifter får endast bevaras i de fall tilläggsinformation gjorts på handlingen.
 • Inga skolhälsovårdshandlingar får ligga kvar i barnhälsovårdsjournalen
 • Sortera journalerna i personnummerordning
 • I de fall journalen består av lösa blad/papper ska ett tomt, helt vanligt A4-papper, vikas på mitten som en mapp runt journalen. Pappret används som avskiljare och gör det lätt att hålla journaler för olika patienter åtskilda från varandra
 • Packa journalerna på ett säkert sätt, så att de ligger bra och inte skadas under transporten
 • Fyll i reversalblanketten Pdf, 1 MB. digitalt, skriv ut och lägg den tillsammans med journalerna. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till en person med kvarvarande anställning hos avsändaren anges på reversalen. Detta i fall vi behöver komma i kontakt med er.

Transport

Transporten till oss ordnar ni själva på något av följande sätt:

 • Region Stockholms internpost. OBS: Din organisation måste vara ansluten till denna för att kunna skicka internpost.
 • via rekommenderat brev/paket. Journaler omfattas av sekretess och ska därför inte skickas med vanlig post.
 • lämna in i vår reception
 • annan transport eller bud

Leverans på plats hos Regionarkivet

 • Anmäl/lämna leveransen i receptionen. Skrymmande och/eller tunga leveranser ska lämnas in på lastkaj 2.

Öppettider

Leveranser kan tas emot under receptionens öppettider, vardagar kl.09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Leveransadress

Björnkullavägen 14, 141 51 Huddinge

Postadress

Box 4151, 141 04 Huddinge

Vem kan jag kontakta gällande leveranser?

Ansvarig nås på torsdagar kl. 10-12 på telefonnummer 08-123 188 01

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter