Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Prover i lådsystem

Medicinsk forskning

I forskarsalen kan man utan kostnad beställa fram och ta del av de handlingar som förvaras hos Regionarkivet. Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av de sekretessbestämmelser som reglerar hanteringen av exempelvis patientjournaler.

Under Arkiv vi har hos oss kan du se vilka arkiv som förvaras hos oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

Om du vill ta del av journaler för forskning behövs skriftliga samtycken från aktuella patienter, eller från anhöriga om patienterna är avlidna. Saknar du medgivanden ska etikprövningsnämndens beslut bifogas. Hela beslutet ska skickas in, även ansökan om prövning. Beslutet får inte vara äldre än två år när forskningen påbörjas.


När du beställer en journal vill Regionarkivet ha följande uppgifter:


• för- och efternamn på patienten (vid vårdtillfället)
• personnummer/födelsenummer
• vårdinrättning
• årtal för vårdtillfället


För att kunna återsöka ett större antal patientjournaler behöver vi ha patientlistan i excel, i dag-månad-år ordning, för enklare återsökning.

Vad kostar det?

Våra avgifter för kopior av handlingar

Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om budget.

Avgifter för allmän handling

Avgiften gäller även pappersutskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar. Man kan inte slippa betala sin avgift genom att dela upp sin beställning på flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

AlternativAvgift
Kopia 1-90 kronor
Kopia 1050 kronor
Varje kopia från den 11:e sidan2 kronor per sida
Kopia för egen eller eget barns patientjournalMaxavgift på 300 kronor
Pris för rekommenderad post inom Sverige65 kronor
Pris för rekommenderad post utrikes90 kronor
Pris för rekommenderad post för verksamheter och regioner65 kronor

Kartor och ritningar

Vi behöver ibland ta hjälp av en extern part för att kopiera ritningar. Det är du som beställare som får betala den kostnaden. Om det blir aktuellt att anlita en extern part för kopiering tar vi kontakt med dig innan.


Ljud och bild

Vi behöver ibland ta hjälp av en extern part för att kopiera ljud och bild. Det är du som beställare som får betala den kostnaden. Om det blir aktuellt att anlita en extern part för kopiering tar vi kontakt med dig innan.


Rekommenderad post för verksamheter och regioner utanför Region Stockholm

Regionfullmäktige har beslutat att avgiften för rekommenderad post kommer att tas ut från regioner utanför Region Stockholm och övriga vårdverksamhet inom Region Stockholm som inte har ett tecknat avtal med regionens internpost.

Avgiftsfria kopior

Enligt lag har myndigheter utanför Region Stockholm och i vissa fall privatpersoner rätt att begära ut kopior utan avgift. Myndigheter och privatpersoner ska i de fallen hänvisa till aktuell lagstiftning.

Kopia av allmän handling lämnas även ut utan avgift:

  • mellan myndigheter inom Region Stockholm inklusive aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där regionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
  • till övriga vårdgivare i Sverige i direkt anslutning till pågående vård av en patient,
  • till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


Myndigheten har möjlighet att besluta om undantag från avgiftsregler om det finns särskilda skäl i enskilda utlämningsärenden.

Säkert meddelande

Med hjälp av verktyget säkert meddelande kan du som beställer allmänna handlingar från Regionarkivet få kopior skickade till dig digitalt på ett säkert sätt. Denna tjänst är gratis och du behöver inte betala någon avgift för kopior eller porto.

Vill du bli kontaktad?

Vanliga frågor och svar om beställningar

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den