Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Digitala format

Analoga ritningar som är digitaliserade och digitalt utskrivna 2-D ritningar från CAD eller BIM ska hanteras i ett format som är godkänt för bevarande, se Regionarkivets formatspecifikation Pdf, 440.4 kB..

Filer i digitala format bör hanteras i ett verksamhetssystem och inte i filserver (gruppdisk). Detta för att bland annat säkerställa versions-, behörighets- och filhantering.

 

För BIM- eller 3-D ritningar finns i nuläget inga godkända digitala arkivformat som hanterar 3D-modeller.

Styrdokument