Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Organisera arkivansvar

Varje myndighet inom regionen ska ha en arkivorganisation. Här finns regler kring hur denna organisation ska se ut och vilket ansvar den har.

Senast uppdaterad den