Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Arkivbeskrivningen

Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv. Syftet med arkivbeskrivningen är att berätta om arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har skett och hur det har påverkat arkivet.

Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall Word, 43.5 kB. och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur verksamheten förändrats och hur vi ska söka efter informationen.

 

Arkivbeskrivningens omfattning bör anpassas efter myndighetens storlek, organisationens komplexitet och mängden handlingar/information.


Senast uppdaterad den