Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förfrågan om arkivleverans från verksamhet inom Region Stockholm

Den levererande myndigheten står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos Regionarkivet. När leveransen är godkänd tillkommer inga kostnader för slutarkiverad information.

Laddar formulär...

Läshänvisningar