Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

När gäller sekretess och hur länge?

En sekretessbedömning måste göras vid varje tillfälle en uppgift begärs ut. För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Bedömningen utgår dels ifrån om någon lider skada eller men av att uppgiften röjs, dels ifrån hur gammal uppgiften är. Sekretessbestämmelserna i OSL är tidsbegränsade. När en uppgift blivit tillräckligt gammal (exempelvis 70 år) gäller inte sekretessen längre.

Sekretessmarkering

Det är tillåtet att som en ”varningssignal” markera om en handling eller uppgift är sekretessbelagd, till exempel genom att sätta en stämpel i en akt eller göra en markering i ett system.


Sekretessmarkeringen ska ange:

 

  • den paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som åberopas,
  • det datum sekretessmarkeringen gjordes,
  • den myndighet som gjort markeringen.