Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Inkommen allmän handling

En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden.

Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. Informationen i ett IT-system kan göras tillgängligt för överföring från den myndighet som ansvarar för systemet till en annan myndighet. I detta fall anses informationen från IT-systemet som inkommen till den senare och blir därmed allmän handling även där.


En handling behöver inte vara diarieförd eller på annat sätt registrerad för att räknas som inkommen. Däremot är det viktigt att handlingen blir diarieförd eller registrerad så snart som möjligt i de fall det krävs.