Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

1. Vad är allmänna arkivschemat?

Allmänna arkivschemat består av en struktur där bokstäver utgör fasta huvudavdelningar, till exempel, A-protokoll, B-utgående handlingar, G-räkenskaper. Under de olika huvudavdelningarna skapas serier där bokstäver och siffror kombineras till ett unikt signum, se Ordna handlingarna i en seriestruktur.

Längst ut i strukturen finns serier där volymerna med handlingar redovisas. En volym kan exempelvis utgöras av en arkivbox, ett häfte, ett magnetband eller ett digitalt system. I arkivförteckningen ska både analog och digital information redovisas.


Allmänna arkivschemat

Avd

Namn

Exempel på handlingstyper

A

Protokoll

Protokoll, mötesanteckningar, beslut

B

Utgående handlingar

Verksamhetsberättelser, rapporter, broschyrer, informationsblad, personaltidningar, kopior av utgående skrivelser (om de inte diarieförs)

C

Diarier

Diarier, postlistor

D

Register och liggare

Inventarieförteckningar, avtalsregister, fotoregister, arkivredovisningar, personalliggare

E

Inkomna handlingar

Korrespondens, akter till diariet (alternativt under serie F)

F

Handlingar ordnade efter ämne

Patientjournaler, personalakter, projekthandlingar, fastighetsdokumentation, handlingar som rör miljö

G

Räkenskaper

Bokslut, verksamhetsberättelser

Ö

Övriga handlingar

Används i undantagsfall. Här förtecknas handlingar som inte hör till arkivbildaren, men som ändå kan ha ett värde för arkivet, till exempel pressklipp och handlingar från föreningar som funnits i anslutning till verksamheten.


Senast uppdaterad den