Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Upprättad allmän handling

En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har:

  • expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats

 

  • slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten

 

  • justerats, eller på annat sätt färdigställts

 

  • färdigställts för införande av löpande anteckningar eller inmatningar. Diarier, patientjournaler och andra typer av register och förteckningar anses vara upprättade så fort de färdigställts för användning.