Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Regler för informationshantering och arkivering i IT-system och applikationer

Regionarkivet har tagit fram ett antal övergripande regler Pdf, 48.7 kB. som myndigheten måste beakta vid upphandling, avrop, utveckling och avveckling av system. Reglerna syftar till att säkerställa funktionalitet för informationshantering under hela dess livscykel.

Detta innebär att redan vid upphandling och utveckling av ett verksamhetssystem säkerställa att informationen från början produceras i rätt format och struktur för att möjliggöra en effektiv avställning och arkivering.

 

Vid upphandling, införande, utveckling eller avveckling av system ska myndigheten kontakta Regionarkivet och tillsammans görs bedömningen om arkivkraven är uppfyllda.