Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förvara

Fotografier ska förvaras i specialgjorda fotoaskar. Syrafria, ej limbestrukna, papper ska ligga mellan varje fotografi. För att fotografierna ska kunna bevaras på lång sikt är det viktigt att fotografierna förvaras i en lokal med ett så jämnt klimat som möjligt, helst inte över 18 grader varmt.