Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Dokument- och informationshantering i forskningsprojekt

This information regarding handling documents and information created during research projects is also available in English.

Inom Region Stockholm skapas information inom forsknings- och utvecklingsverksamheter. Till forskningshandlingar räknas all den information, digitalt eller analogt, som framställs i en forskningsverksamhet. Det kan t ex. röra sig om

  • administration, personal och ekonomi kring forskningen
  • arbetshandlingar, det vill säga primärdata eller bearbetningar som forskaren, projektledaren eller utredaren framställer och använder i själva forskningsarbetet
  • handlingar som berör redovisning av forskningen, projektet eller utredningen.

Denna information kan utgöra allmänna handlingar. Så länge det inte finns något gallringsbeslut att hänvisa till ska informationen i dessa fall bevaras. För generella regler kring bevarande- och gallring av information inom forskningsprojekt, se bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet Pdf, 273.3 kB..

Ibland uppstår frågor kring i vilken utsträckning denna information ska bevaras och var den i så fall ska långtidsförvaras. Svaret är sällan enkelt eftersom informationen kan tillkomma i skiftande forskningsverksamheter som ofta inkluderar aktörer från andra områden än Region Stockholm, t ex. Karolinska Institutet.

För råd och rekommendationer kan du kontakta din myndighets tillsynsarkivarie vid Regionarkivet eller berörd arkivmyndighet, till exempel Karolinska institutets arkivfunktion, för enheter utanför Region Stockholm.