Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

Om arkiven

Regionarkivet förvarar information som upprättats hos eller inkommit till verksamheter inom Region Stockholm. Här finns arkiv från över 300 olika verksamheter. Informationen sträcker sig från 1863 till idag, men i några fall finns det information ända från 1700-talet. Det äldsta bevarade materialet finns i arkivet för Stiftelsen Löwenströmska lasarettet 1760-1876.

Vad finns i arkiven?

Vi förvarar handlingar från exempelvis vårdinrättningar, vårdskolor, skolhem, landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens arkiv, landstingsråds arkiv, handlingar från landstingets andra förvaltningar och kommittéer samt handlingar rörande tjänstgöring inom landstinget. Vi förvarar också biologiska prover så som blod-, cell- och vävnadsprover.


Det finns även fotografier från tidigt 1900-tal till i huvudsak slutet på 1900-talet. Fotografierna täcker de flesta verksamheter som har funnits inom Stockholms läns landsting, som till exempel sjukvård, omsorg, kollektivtrafik och politik.


Vill du veta mer om vilka vårdinrättningar och tidsperioder som förvaras hos oss så finns det under Arkiv vi har hos oss.

Om du inte hittar det du söker

Om du inte hittar de arkiv du söker hos oss kanske arkivet förvaras någon annanstans. I Nationell arkivdatabas Länk till annan webbplats. kan du söka information om arkiv i Sverige där finns arkivförteckningar från Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven med Stockholms stadsarkiv.

Ta del av information som förvaras hos oss

Vill du ta del av information som förvaras hos oss beställer du handlingar enkelt via våra e-tjänster.

Du har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar genast, eller så snart det är möjligt. Information som omfattas av sekretess lämnas ut efter menbedömning.

Så förvaras arkiven

Våra lokaler i Flemingsberg är specialbyggda för vår arkivverksamhet och är i första hand avsedda för slutlig förvaring av arkiv från Region Stockholm Länk till annan webbplats..

Arkivlokalerna är klimatanpassade för att ge bästa möjliga skydd och säkerhet. Här finns lokaler för förvaring av arkiv på papper samt ett klimatarkiv för förvaring av mikrofilm, bilder och andra lagringsmedia som ställer särskilda krav på klimatet. Vi har också ett patologarkiv med separata frys- och kylrum för biologiska prov.

Arkivlokalerna är 9 000 kvadratmeter stora och har plats för ungefär 140 000 löpmeter arkiv. Vi har också ett e-arkiv för slutlig förvaring av digitalt lagrad information.

Landstingsarkivets lokaler i Flemmingsberg

Senast uppdaterad den