Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

6. Märkning av volymer

För att arkivförteckningen ska fungera som sökingång måste de volymer som förtecknas märkas utifrån förteckningen, se exempel nedan.

Exempel på hur en volym ska märkas.

 

Arkivbildarnamn, eventuellt arkivnamn


Serierubrik


Tidsperiod


Eventuell sorteringsordning


Seriesignum och volymnummer

Senast uppdaterad den